Richtlijnen Strafcommissie

 Definitief wanneer een speler de zaal uitgestuurd wordt vanwege: Schorsing
    
1.2x geel = rood. 1 wedstrijd
    
2.Commentaar op de leiding door woord en gebaar. 2-3 wedstrijden
    
3.Het beledigen van de scheidsrechter cq.  secr. Tijdwaarnemer. 3-4 wedstrijden
    
4.Het opgeven van een valse naam. 3-4 wedstrijden
    
5.Trappen naar/ het maken van een trappende beweging naar een tegenstander. 3-5 wedstrijden
    
6.Slaan naar/ het maken van een slaande beweging naar een tegenstander. 4-6 wedstrijden
    
7.Opzettelijk trappen van een tegenstander. 5-7 wedstrijden
    
8.Spuwen naar een tegenstander. 6-7 wedstrijden
    
9.Opzettelijk slaan van een tegenstander. 8-10 wedstrijden
    
10.Opzettelijk spuwen naar een tegenstander. 8-10 wedstrijden
    
11.Het geven van een knie-/elleboog-/kopstoot aan een tegenstander 6-10 wedstrijden
    
12.Het bedreigen van de scheidsrechter cq secr. Tijdwaarnemer. 6-10 wedstrijden
    
13.Spuwen naar de scheidsrechter cq. Secr. Tijdwaarnemer. 8-10 wedstrijden
    
14.Handtastelijk optreden t.o.v. de scheidsrechter / secr. Tijdwaarnemer, waaronder begrepen het wegduwen/trekken aan kleding. 7-10 wedstrijden
    
15.Molestatie cq. Gewelddadig optreden t.o.v. scheidsrechter of secr. Tijdwaarnemer. 1-5 jaar

Uitsluitingen en ontzeggingen hebben alleen betrekking op het zaalvoetbal bij ZVTA.

Tegen een opgelegde straf kan men in beroep gaan, mits men €25,00 administratie kosten voor zijn rekening neemt. Het in beroep gaan wil niet zeggen dat de straf wordt opgeschort.

Wij houden ons het recht om bij ernstige ongeregeldheden, tijdens of na de wedstrijd, de wedstrijdrapporten van scheidsrechter, waarnemers en organisatieleden door te geven aan de strafcommissie van ZVTA.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie