Nieuwe coronamaatregelen

Net als de rest van de Nederlandse (sport)wereld zijn wij zéér teleurgesteld en verrast omtrent de nieuwe coronamaatregelen die zaterdag 6 november in gegaan zijn voor de amateur (binnen)sport. Wij zijn van mening dat iedereen lekker moet kunnen voetballen. Desondanks zijn we verplicht om de opgelegde regels naar eer en geweten te handhaven.


Controle bij de deur
Vanaf vrijdag 19 november 2021 vind er een toegangscontrole plaats bij de ingang van de zaal. Spelers dienen een QR-code te kunnen laten zien waaruit blijkt gevaccineerd of getest te zijn (zie regels rijksoverheid.nl). Spelers zonder (geldige) QR-code of zonder negatief testbewijs kunnen wij helaas geen toegang verlenen.
Spelers die jonger dan 18 jaar zijn hoeven geen QR-code te laten zien.
Er mag geen publiek komen kijken. Tribune is gesloten. Alleen spelers en coach mogen de zaal betreden.

Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Dit betekent dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensport locatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Wij beseffen ons maar al te goed dat het controleren van QR-code aan de deur voor op onbegrip kan rekenen. Echter zijn we als sportorganisatie hiertoe wettelijk verplicht.

Overleg met je team
We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen het voor teams lastig kunnen maken om voldoende spelers op de been te krijgen. Toch willen we jullie vragen om er alles aan te doen om de competitie tot een goed einde te brengen. Als organisatie hebben we inmiddels de spelerslijst verruimd naar maximaal 20 spelers per team. Hiernaast mag je van ons verwachten dat we er alles aan doen om ons ongenoegen te uiten bij de gemeente; net als de rest van alle verenigingen in Nederland. Voor nu: neem geen overhaaste beslissingen, en overleg goed binnen je team. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Het is hoe dan ook een vervelende situatie waarin wij hopen dat deze onbegrijpelijke maatregel snel weer ingetrokken wordt.

We vertrouwen op jullie begrip.

Het bestuur